Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Analysföretaget Axier har genomfört en analys av Vindico Security.

I analysen skriver Axier bland annat:

”Under de senaste åren har bolaget genomgått en förändring som inneburit en nischning mot mer oexploaterade marknader med högre tillväxt- och marginalpotential. I nuläget är beroendet av varularmsförsäljningen obefintligt och större delen av bolagets intäkter kommer istället från affärsområdet fysisk datorsäkerhet”

”På 2010 års omsättning värderas Vindico till ett P/S-tal på knappt 0,3 (Kurs 0,08 SEK). Detta är lågt med tanke på att bolaget inom huvudaffärsområdet fysisk datorsäkerhet bör kunna nå relativt höga marginaler. På denna marknad finns enbart ett antal små aktörer, och Vindico, aktivt via dotterbolaget Uni Safe, har ett starkt varumärke på denna marknad”

Analysen finns att ladda ned kostnadsfritt på

http://www.axier.se/?action=foretagssidor&bolag=vindico

samt på

http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentAnalyzes.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002067421

Om Axier.se

Axier.se är ett analysföretag inriktat på teknisk och fundamental analys. Varje vecka publicerar Axier.se ett femtiotal analyser åt sina prenumeranter, såväl fundamentala, tekniska och statistiska sådana. www.axier.se.

Mölndal 2011-05-19

Läs pressmeddelandet i sin helhet här
Branschnyheter

2014-08-12

VINDICO har tecknat ett Letter of Intent avseende Märk-DNA för den norska marknaden
Vindico och danska UniSecure ApS som distribuerar SelectaDNA i Sverige respektive Danmark har skrivit ett Letter of Intent angående att starta upp ett gemensamt säljbolag för Märk-DNA i Norge. Det norska bolaget kommer att ägas på 50/50 basis med uppdraget att avtala och hantera lokala återförsäljare av SelectaDNA på den norska marknaden.

2014-06-17

DNA-märkning effektiv i jakten på koppartjuvar
"DNA-märkning av kablar har visat sig vara ett effektivt vapen mot de dyrbara kopparstölder längs våra järnvägar. Stölderna som får tågstopp som följd, kostar mångmiljonbelopp varje år....

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2014-08-15

Halvårsrapport 20140101-20140630
Delårsrapport för perioden 20140101-20140630

2014-08-14

Flaggningsmeddelande - Vindico Security AB (publ)
Styrelseordförande i Vindico Security Carl Schneider har i den på Årsstämman den 8 maj beslutade kvittningsemissionen via bolag tecknat sig för 779 718 nyemitterade aktier varefter hans ägande uppgick till 30,20% (var tidigare 18,81%).

Pressarkivet


Rapporter

2014-08-15

Halvårsrapport 20140101-20140630
Delårsrapport för perioden 20140101-20140630

Rapportarkivet