Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Analysföretaget Axier har genomfört en analys av Vindico Security.

I analysen skriver Axier bland annat:

”Under de senaste åren har bolaget genomgått en förändring som inneburit en nischning mot mer oexploaterade marknader med högre tillväxt- och marginalpotential. I nuläget är beroendet av varularmsförsäljningen obefintligt och större delen av bolagets intäkter kommer istället från affärsområdet fysisk datorsäkerhet”

”På 2010 års omsättning värderas Vindico till ett P/S-tal på knappt 0,3 (Kurs 0,08 SEK). Detta är lågt med tanke på att bolaget inom huvudaffärsområdet fysisk datorsäkerhet bör kunna nå relativt höga marginaler. På denna marknad finns enbart ett antal små aktörer, och Vindico, aktivt via dotterbolaget Uni Safe, har ett starkt varumärke på denna marknad”

Analysen finns att ladda ned kostnadsfritt på

http://www.axier.se/?action=foretagssidor&bolag=vindico

samt på

http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentAnalyzes.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002067421

Om Axier.se

Axier.se är ett analysföretag inriktat på teknisk och fundamental analys. Varje vecka publicerar Axier.se ett femtiotal analyser åt sina prenumeranter, såväl fundamentala, tekniska och statistiska sådana. www.axier.se.

Mölndal 2011-05-19

Läs pressmeddelandet i sin helhet här
Branschnyheter

2014-11-07

DNA-pistol kan bli ett nytt polisverktyg
Se inslag på TV4as Nyheterna om "SelectaDNA High Velocity DNA Tagging System" är namnet på vårt verktyg som kan komma att hjälpa Polisen i kampen mot upplopp och huliganbråk.
PAS820

2014-11-05

SelectaDNA från Vindico erhåller högsta hållbarhetscertifiering
PAS820
Den spårbara DNA-baserade märkvätskan från SelectaDNA har tilldelats högsta möjliga oberoende certifiering avseende hållbarheten i sina kriminaltekniska DNA-koder.

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2014-11-10

Sista dag för handel med BTA samt ägarförändringar
PAS820
Nyemissionen med företrädesrätt i Vindico Security är nu registrerad på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA är den 12 november 2014. Stoppdag hos EuroClear i BTA är den 14 november 2014.

2014-11-07

Delårsrapport för perioden 2014-01-01 - 2014-09-30, Rustade för tillväxt
Rapportperioden 2014-01-01 - 2014-09-30 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 5771 tkr (7314) tkr. • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 85 tkr (+363) tkr.

Pressarkivet


Rapporter

2014-08-15

Halvårsrapport 20140101-20140630
Delårsrapport för perioden 20140101-20140630

Rapportarkivet