Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Analysföretaget Axier har genomfört en analys av Vindico Security.

I analysen skriver Axier bland annat:

”Under de senaste åren har bolaget genomgått en förändring som inneburit en nischning mot mer oexploaterade marknader med högre tillväxt- och marginalpotential. I nuläget är beroendet av varularmsförsäljningen obefintligt och större delen av bolagets intäkter kommer istället från affärsområdet fysisk datorsäkerhet”

”På 2010 års omsättning värderas Vindico till ett P/S-tal på knappt 0,3 (Kurs 0,08 SEK). Detta är lågt med tanke på att bolaget inom huvudaffärsområdet fysisk datorsäkerhet bör kunna nå relativt höga marginaler. På denna marknad finns enbart ett antal små aktörer, och Vindico, aktivt via dotterbolaget Uni Safe, har ett starkt varumärke på denna marknad”

Analysen finns att ladda ned kostnadsfritt på

http://www.axier.se/?action=foretagssidor&bolag=vindico

samt på

http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentAnalyzes.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002067421

Om Axier.se

Axier.se är ett analysföretag inriktat på teknisk och fundamental analys. Varje vecka publicerar Axier.se ett femtiotal analyser åt sina prenumeranter, såväl fundamentala, tekniska och statistiska sådana. www.axier.se.

Mölndal 2011-05-19

Läs pressmeddelandet i sin helhet här
Branschnyheter

2015-06-22

Tecknar samarbetsavtal med Seniorbolaget
Vindicio tecknar samarbetsavtal med Seniorbolaget avseende distribution och installation av stöldskyddsskåp och märksatser med märk-DNA från SSF.
Seniorbolaget, med verksamhet i 100 kommuner, startar nu upp en säkerhetsdivision, Seniorbolaget Security Team, med uppdrag att distribuera och installera säkerhetsprodukter från Safegruppen Vindico till privatmarknaden.

2015-05-13

MÄRK-DNA FRÅN VINDICO SKYDDAR BILÅTERVINNINGSBRANSCHEN
Branschen har haft uttalade problem med både inbrott och stölder. Främst är det katalysatorer i bilar som innehåller värdefulla ädelmetaller som efterfrågas i hälerikretsar.

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2015-06-22

Tecknar samarbetsavtal med Seniorbolaget
Vindicio tecknar samarbetsavtal med Seniorbolaget avseende distribution och installation av stöldskyddsskåp och märksatser med märk-DNA från SSF.
Seniorbolaget, med verksamhet i 100 kommuner, startar nu upp en säkerhetsdivision, Seniorbolaget Security Team, med uppdrag att distribuera och installera säkerhetsprodukter från Safegruppen Vindico till privatmarknaden.

2015-05-13

MÄRK-DNA FRÅN VINDICO SKYDDAR BILÅTERVINNINGSBRANSCHEN
Branschen har haft uttalade problem med både inbrott och stölder. Främst är det katalysatorer i bilar som innehåller värdefulla ädelmetaller som efterfrågas i hälerikretsar.

Pressarkivet


Rapporter

2015-05-06

Årsredovisning 2014
Vindico IR

Rapportarkivet