Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Analysföretaget Axier har genomfört en analys av Vindico Security.

I analysen skriver Axier bland annat:

”Under de senaste åren har bolaget genomgått en förändring som inneburit en nischning mot mer oexploaterade marknader med högre tillväxt- och marginalpotential. I nuläget är beroendet av varularmsförsäljningen obefintligt och större delen av bolagets intäkter kommer istället från affärsområdet fysisk datorsäkerhet”

”På 2010 års omsättning värderas Vindico till ett P/S-tal på knappt 0,3 (Kurs 0,08 SEK). Detta är lågt med tanke på att bolaget inom huvudaffärsområdet fysisk datorsäkerhet bör kunna nå relativt höga marginaler. På denna marknad finns enbart ett antal små aktörer, och Vindico, aktivt via dotterbolaget Uni Safe, har ett starkt varumärke på denna marknad”

Analysen finns att ladda ned kostnadsfritt på

http://www.axier.se/?action=foretagssidor&bolag=vindico

samt på

http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentAnalyzes.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002067421

Om Axier.se

Axier.se är ett analysföretag inriktat på teknisk och fundamental analys. Varje vecka publicerar Axier.se ett femtiotal analyser åt sina prenumeranter, såväl fundamentala, tekniska och statistiska sådana. www.axier.se.

Mölndal 2011-05-19

Läs pressmeddelandet i sin helhet här
Branschnyheter

2015-02-05

Vindico Security har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Nokas Solutions AB
Vindico Security AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i Nokas Solutions AB. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen beslutade om i höstas inför företrädesemissionen i Vindico.

2014-12-16

Mönsterås kommun gör en satsning för att minska inbrotten
Tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen, Vindico Security, Polisen i Mönsterås och Dina Försäkringar gör kommunen en satsning som syftar till att minska inbrotten i bostäder. Mönsterås

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2015-03-04

Vindico Security avvaktar med förvärv av Nokas Solutions AB och ställer in den Extra bolagsstämman den 11 mars 2015
Vindico Security AB avvaktar med att förvärva aktierna i Nokas Solutions AB och det tillhörande dotterbolaget NS Finans i Sverige AB. Man har istället kommit överens om att teckna ett samarbetsavtal och att ta upp en förnyad diskussion om förvärv i september.

2015-02-11

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 mars 2015 kl 13:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Pressarkivet


Rapporter

2015-02-09

Vindico Security: Bokslutskommuniké 2014
Riggade inför 2015 Helåret 2014 • Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -933 tkr (172 tkr)

Rapportarkivet