Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Analysföretaget Axier har genomfört en analys av Vindico Security.

I analysen skriver Axier bland annat:

”Under de senaste åren har bolaget genomgått en förändring som inneburit en nischning mot mer oexploaterade marknader med högre tillväxt- och marginalpotential. I nuläget är beroendet av varularmsförsäljningen obefintligt och större delen av bolagets intäkter kommer istället från affärsområdet fysisk datorsäkerhet”

”På 2010 års omsättning värderas Vindico till ett P/S-tal på knappt 0,3 (Kurs 0,08 SEK). Detta är lågt med tanke på att bolaget inom huvudaffärsområdet fysisk datorsäkerhet bör kunna nå relativt höga marginaler. På denna marknad finns enbart ett antal små aktörer, och Vindico, aktivt via dotterbolaget Uni Safe, har ett starkt varumärke på denna marknad”

Analysen finns att ladda ned kostnadsfritt på

http://www.axier.se/?action=foretagssidor&bolag=vindico

samt på

http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentAnalyzes.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002067421

Om Axier.se

Axier.se är ett analysföretag inriktat på teknisk och fundamental analys. Varje vecka publicerar Axier.se ett femtiotal analyser åt sina prenumeranter, såväl fundamentala, tekniska och statistiska sådana. www.axier.se.

Mölndal 2011-05-19

Läs pressmeddelandet i sin helhet här
Branschnyheter

2014-10-15

Färre inbrott i dna-märkta hushåll
Inbrotten minskar stadigt i bostäder som märkt sina ägodelar med dna. Men i villor som står utan den nya tekniken blir inbrotten fler. – En studie kommer att visa huruvida det har uppstått en omfördelningseffekt, att tjuvarna går runt hörnet, säger Peter Lindström, kriminolog vid Stockholmspolisen. Läs artikeln i sin helhet här eller genom att klicka på bilden nedan. Artikel i DN 20141014

2014-10-08

Så ökar du chansen att återfå stulet gods
I-paden, Dior-väskan och farmors gamla guldarmband. Allt är borta. Men när Polisen frågar hur armbandet såg ut minns du inte exakt. "Plåta dina värdeföremål, då ökar chanserna att få dem tillbaka," säger Jan-Åke Törnhage, expert på stulet gods.

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2014-10-06

Nyemissionen i Vindico Security övertecknad!
Nyemissionen med företrädesrätt i Vindico Security är nu avslutad och övertecknades. Styrelsen har beslutat att använda övertilldelningsoptionen fullt ut vilket innebär att totalt 5 654 585 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet kommer att öka med 2 827 292,50 kronor. Handel med BTA pågår till dess att registrering har skett på Bolagsverket.

2014-09-19

Märk-DNA projektet mot bostadsinbrott i Stockholm är nominerat till årets Säkerhetsrookie!
Vindico Security har tillsammans med övriga parter, bland andra SSF och Polisen, i det så kallade Hot-Spot projektet nominerats till utmärkelsen årets Säkerhetsrookie. Projektet som syftar till att validera Märk-DNA som metod för att minska bostadsinbrott presenteras av Polisen här!

Pressarkivet


Rapporter

2014-08-15

Halvårsrapport 20140101-20140630
Delårsrapport för perioden 20140101-20140630

Rapportarkivet