Vindico Security

Vindico Security AB (publ) består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB, Key Innovations AB och SPC service AB. Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop, www.safegruppen.se. Produkter är bl.a. datorvagnar (skolvagnar), laddskåp för datorer, säkerhetsskåp, nyckelskåp, arkivskåp, alkomätare, bråklarm, varularm, övervakningskameror, kontanthanteringsprodukter, bland annat CashDro (www.cashdro.se) och andra fysiska säkerhetsprodukter.

Bolaget är listat på AktieTorget. För att komma till Aktie Torget och bolagets sida klicka här.

Denna hemsida hanterar framför allt IR (Investor Relations) för Vindico Security AB (publ) (556405-9367). Klicka på bilderna nedan för att komma till koncernens hemsidor för att läsa mer om våra produkter och erbjudanden.

Din kompletta leverantör av fysisk datorsäkerhet

Fysiska säkerhetsprodukter för butiker, skolor och företag 

Innovativa elektronikprodukter för ökad säkerhet

Rånskydd och kontanthantering

Vindico Security AB (publ) consists of the parent company and subsidiaries Uni Safe Försäljnings AB. and Key Innovation AB. The group develops, markets and sells security products and systems specifically for the retail trade, public administration and education. Products are marketed through direct selling, resellers and the company’s webshop, www.safegruppen.se. Products include: computer carts, charging cabinet for computers, security lockers, key cabinets, filing cabinets, alcolocks,  EAC, surveillance cameras, cash management products and other physical security products.

The company is listed on AktieTorget. This website handles particularly IR (Investor Relations) for Vindico Security AB (publ) (556405-9367). Click on the images below to go to the Group’s Web pages to read more about our products and promotions.

Branschnyheter

2014-08-12

VINDICO har tecknat ett Letter of Intent avseende Märk-DNA för den norska marknaden
Vindico och danska UniSecure ApS som distribuerar SelectaDNA i Sverige respektive Danmark har skrivit ett Letter of Intent angående att starta upp ett gemensamt säljbolag för Märk-DNA i Norge. Det norska bolaget kommer att ägas på 50/50 basis med uppdraget att avtala och hantera lokala återförsäljare av SelectaDNA på den norska marknaden.

2014-06-17

DNA-märkning effektiv i jakten på koppartjuvar
"DNA-märkning av kablar har visat sig vara ett effektivt vapen mot de dyrbara kopparstölder längs våra järnvägar. Stölderna som får tågstopp som följd, kostar mångmiljonbelopp varje år....

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2014-08-15

Halvårsrapport 20140101-20140630
Delårsrapport för perioden 20140101-20140630

2014-08-14

Flaggningsmeddelande - Vindico Security AB (publ)
Styrelseordförande i Vindico Security Carl Schneider har i den på Årsstämman den 8 maj beslutade kvittningsemissionen via bolag tecknat sig för 779 718 nyemitterade aktier varefter hans ägande uppgick till 30,20% (var tidigare 18,81%).

Pressarkivet


Rapporter

2014-08-15

Halvårsrapport 20140101-20140630
Delårsrapport för perioden 20140101-20140630

Rapportarkivet