Vindico Security

Vindico Security AB (publ) består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB, Key Innovations AB och SPC service AB. Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop, www.safegruppen.se. Produkter är bl.a. datorvagnar (skolvagnar), laddskåp för datorer, säkerhetsskåp, nyckelskåp, arkivskåp, alkomätare, bråklarm, varularm, övervakningskameror, kontanthanteringsprodukter, bland annat CashDro (www.cashdro.se) och andra fysiska säkerhetsprodukter.

Bolaget är listat på AktieTorget. För att komma till Aktie Torget och bolagets sida klicka här.

Denna hemsida hanterar framför allt IR (Investor Relations) för Vindico Security AB (publ) (556405-9367). Klicka på bilderna nedan för att komma till koncernens hemsidor för att läsa mer om våra produkter och erbjudanden.

Din kompletta leverantör av fysisk datorsäkerhet

Fysiska säkerhetsprodukter för butiker, skolor och företag 

Innovativa elektronikprodukter för ökad säkerhet

Rånskydd och kontanthantering

Vindico Security AB (publ) consists of the parent company and subsidiaries Uni Safe Försäljnings AB. and Key Innovation AB. The group develops, markets and sells security products and systems specifically for the retail trade, public administration and education. Products are marketed through direct selling, resellers and the company’s webshop, www.safegruppen.se. Products include: computer carts, charging cabinet for computers, security lockers, key cabinets, filing cabinets, alcolocks,  EAC, surveillance cameras, cash management products and other physical security products.

The company is listed on AktieTorget. This website handles particularly IR (Investor Relations) for Vindico Security AB (publ) (556405-9367). Click on the images below to go to the Group’s Web pages to read more about our products and promotions.

Branschnyheter

2014-06-17

DNA-märkning effektiv i jakten på koppartjuvar
"DNA-märkning av kablar har visat sig vara ett effektivt vapen mot de dyrbara kopparstölder längs våra järnvägar. Stölderna som får tågstopp som följd, kostar mångmiljonbelopp varje år....

2014-06-11

Hasse Aro om hur du försvårar för tjuvar att stjäla genom DNA-märkning
Hasse Aro i ett mycket bra inslag om Märk-DNA. Som en passus kan nämnas att det är i "vårt" område (Sticklinge) som inga inbrott skett...

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2014-06-11

Vindicos dotterbolag, UniSafe, har i dagarna erhållit sin första beställning på den nya datorvagnen, ”UniSmart”, för laddning & hantering av surfplattor i skolorna.
UniSmart 30 heter den nya kompakta datorvagnen vars mått och utrymmen baserats på Samsungs nya Chromebook. Den nya vagnen rymmer en hel klassuppsättning....

2014-04-10

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 2 maj 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 2 maj 2014 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

Pressarkivet


Rapporter

2014-05-13

Årsredovisning 2013
Länk till Årsredovisning!

Rapportarkivet