Vindico Security

Om Vindico Security AB (publ) :
Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB, Key Innovations AB och SPC Service AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop www.safegruppen.se

Bolaget är listat på AktieTorget.

För att komma till bolagets sida hos Aktietorget klicka här!

Denna hemsida hanterar framför allt IR (Investor Relations) för Vindico Security AB (publ) (556405-9367). Klicka på bilderna nedan för att komma till koncernens hemsidor för att läsa mer om våra produkter och erbjudanden.

Din kompletta leverantör av fysisk datorsäkerhet

Fysiska säkerhetsprodukter för butiker, skolor och företag 

Innovativa elektronikprodukter för ökad säkerhet

Rånskydd och kontanthantering

Vindico Security AB (publ) consists of the parent company and subsidiaries Uni Safe Försäljnings AB. and Key Innovation AB. The group develops, markets and sells security products and systems specifically for the retail trade, public administration and education. Products are marketed through direct selling, resellers and the company’s webshop, www.safegruppen.se. Products include: computer carts, charging cabinet for computers, security lockers, key cabinets, filing cabinets, alcolocks,  EAC, surveillance cameras, cash management products and other physical security products.

The company is listed on AktieTorget. This website handles particularly IR (Investor Relations) for Vindico Security AB (publ) (556405-9367). Click on the images below to go to the Group’s Web pages to read more about our products and promotions.

Branschnyheter

2015-02-05

Vindico Security har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Nokas Solutions AB
Vindico Security AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i Nokas Solutions AB. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen beslutade om i höstas inför företrädesemissionen i Vindico.

2014-12-16

Mönsterås kommun gör en satsning för att minska inbrotten
Tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen, Vindico Security, Polisen i Mönsterås och Dina Försäkringar gör kommunen en satsning som syftar till att minska inbrotten i bostäder. Mönsterås

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2015-03-04

Vindico Security avvaktar med förvärv av Nokas Solutions AB och ställer in den Extra bolagsstämman den 11 mars 2015
Vindico Security AB avvaktar med att förvärva aktierna i Nokas Solutions AB och det tillhörande dotterbolaget NS Finans i Sverige AB. Man har istället kommit överens om att teckna ett samarbetsavtal och att ta upp en förnyad diskussion om förvärv i september.

2015-02-11

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 mars 2015 kl 13:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Pressarkivet


Rapporter

2015-02-09

Vindico Security: Bokslutskommuniké 2014
Riggade inför 2015 Helåret 2014 • Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -933 tkr (172 tkr)

Rapportarkivet